Privacy Policy

Persoonlijke gegevens die je deelt bij het plaatsen van je bestelling, worden nooit doorgegeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. 

Door een bestelling te plaatsen op www.madebyellen.be, sta je als koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen & facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien je je uitdrukkelijk akkoord hebt verklaard tijdens het bestelproces. Ellen Van Assche zal de gegevens niet overmaken aan derden. Jij als koper hebt voor al je gegevens het recht op inzage en verbetering en ten allen tijde het recht je kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. In dat geval moet je je als koper zich richten tot Made by e l l e n via e-mail ([email protected]) of schriftelijk.
Voor meer informatie over de privacy-wetgeving kan je je als koper wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel.